📞 +32 3 653 08 99 - ✉️ info@xxlsign.be

ONZE SPELREGELS

 

Wij zijn XXLSign uw specialist in visuele communicatie. Als je “IMPACT IN EEN OOGOPSLAG” wilt maken ben je hier op het juiste adres. Samen met u willen we graan mooie dingen realiseren. Voordat we van start geen moet je wel een paar dingen weten. Hieronder vindt je een overzicht van onze belangrijkste spelregels. Ze maken deel uit van onze algemene voorwaarden.

Heb je hierover vragen? Laat het ons weten via mail of natuurlijk kan je ons ook telefonisch bereiken op het nummer +3236530899

 

EXTRA AFSPRAKEN Plaatsing door XXLSign

Bij bestelling ga je akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden: XXLSign.be/verkoopsvoorwaarden

Bij plaatsing door XXLSign ga je automatisch akkoord met volgende afspraken:

 • De ondergrond is proper, volledig stickervrij en vrij van alle obstakels.
  • Gelieve ervoor te zorgen dat het oppervlakte de dag voor plaatsing proper gewassen is en dat er geen oude stickers/borden meer opkleven. Indien we op de dag van plaatsing nog oude stickers moeten demonteren of moeten kuisen, kunnen er extra kosten worden aangerekend. Mogelijk kan de plaatsing niet doorgaan of niet tijdig klaar geraken. De locatie van plaatsing moet ook vrij zijn van alle obstakels. Indien er bv. een raam, regenpijp, dakgoot, raamtablet, klinken… in de weg zit, raden we aan dit op voorhand te melden.
 • Afval blijft ter plaatse bij demontage van oude stickers, borden, gevelletters, frames…
  • Wens je dat wij het oude materiaal toch meenemen, dan zal een afvalverwerkingskost aangerekend worden op het factuur. Ook het afvoeren van zand is NIET inbegrepen. Dit blijft ter plaatse. Wens je dat wij dit meenemen, of verspreiden over de locatie, dien je dit op voorhand te melden, zodat hier een meerkost van berekend kan worden.
 • Stickers/Airtex hechten enkel op een ondergrond in goede staat.
  • Indien de ondergrond beschadigingen vertoont (roestvlekken, blutsen, krassen, loskomende verf…) is het uw verantwoordelijkheid om dit op voorhand te melden. XXLSign kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden bij het loskomen (of het niet kunnen kleven) van stickers/airtex op oude, herspoten, beschadigde, onbehandelde of verroeste ondergrond. Wij kunnen omwille van veiligheidsredenen geen plaatsingen uitvoeren op gebarste of beschadigde ramen.
 • Niet alle stickers kleven op alle ondergronden.
 • Problemen kunnen optreden bij o.a. ruwe en/of geschilderde ondergronden, laag energetische materialen of speciale ruimtes (bv. geen bumperstof, geribbelde oppervlaktes, (straat)stenen, voegen, hout…)
 • Stickers kunnen ook loskomen in extreem warme (bv. sauna), koude (bv. vrieskast), vochtige (bv. badkamer) of vettige (bv. frituur) ruimtes.
 • We raden aan om bij twijfel op voorhand een stickerstaaltje aan te vragen en uit te testen (test moet min. 24u blijven hangen). Indien je op voorhand geen staaltje hebt uitgetest, kan XXLSign in geen geval aansprakelijk gesteld worden als de stickers na de belettering niet of onvoldoende hechten, los komen of in blazen trekken.
 • Bij het verwijderen van stickers kan de ondergrond beschadigd raken.
  • Dit is o.a. mogelijk bij geschilderde muren, herspoten wagens, stickers op gedrukte spandoeken, stickers op stickers… XXLSign kan hier in GEEN geval verantwoordelijk voor gesteld worden.
  • Er bestaan ook stickers met verwijderbare lijmlaag of stickers met microzuignapjes (zonder lijmlaag).. Gelieve bij offerte-aanvraag duidelijk op te geven hoe lang de stickers moeten blijven kleven.
 • Materialen worden steeds op voorhand op maat gemaakt.
  • Gelieve bij bestelling de formaten correct op te meten en door te geven. Indien bij plaatsing blijkt dat de stickers/borden/frames/… te klein of te groot zijn, zullen deze op uw kosten herdrukt worden.
  • Je kan er uiteraard ook voor kiezen om de opmetingen op voorhand door onze zorgen te laten uitvoeren (mits meerprijs). Enkel bij opmeting door XXLSign zijn de correcte formaten onze verantwoordelijkheid.
 • Plaatsing (van palen, masten, totems, borden…) in de grond gebeurt steeds in losse aarde.
  • De constructie wordt standaard tot 1 meter in de grond geplaatst en verstevigd met beton (tenzij anders afgesproken). De constructie kan enkel in losse aarde gezet worden. Indien de ondergrond bestaat uit bv. chape, stenen, beton,… dien je zelf een put van de afgesproken formaten te voorzien.
  • Klinkers en anderen dienen door jou verwijderd te worden. Indien je niet op voorhand meldt dat de ondergrond niet uit losse aarde bestaat, kan de plaatsing mogelijk niet doorgaan en geldt er een meerprijs aan uurtarief.
 • Plaatsing (van borden, frames, gevelletters, …) gebeurt tegen een stevige, boorbare ondergrond.
  • Indien bij opmeting of bij plaatsing blijkt dat er extra materialen nodig zijn om de constructie stevig te plaatsen, zal de prijs aangepast worden. (bv. chemische verankering, speciale pluggen, alu profielen, extra latten, speciale boren, …)
 • Bij plaatsing van verlichting, voorzie je een aansluitingspunt met tijdschakelaar op het elektriciteitsnet.
  • Het aansluitingspunt bevindt zich op de locatie waar de spot/totem/doosletter… moet komen. Indien het aansluitingspunt niet aanwezig is, kan de verlichting niet door onze zorgen worden aangesloten. Alle bedrading dient spatwaterdicht te worden weggewerkt. Op iedere installatie moet een tijd- of schemerschakelaar gemonteerd worden. Om de levensduur van LED’s te optimaliseren, dienen de LED’s per etmaal minstens 15 minuten uitgeschakeld te worden. Bij een voorinstallatie afwijkend van dit schema, vervalt de garantie. XXLSign kan geen bijkomende elektriciteitswerken uitvoeren.
 • De maximum hoogte van het hoogste punt bedraagt 3,5 meter en is bereikbaar met een ladder.
  • Indien hoger of niet goed bereikbaar, gelieve dit op voorhand door te geven, zodat bekeken kan worden of de huur van een hoogtewerker noodzakelijk is. Indien er op de dag van plaatsing blijkt dat er hoger dan 3,5 meter gewerkt moet worden of een ladder niet geplaatst kan worden en je dit niet op voorhand hebt doorgegeven, kan de plaatsing mogelijk niet doorgaan, de gepresteerde tijd en (geproduceerde) materialen worden in rekening gebracht.
 • Plaatsing gebeurt in goede weersomstandigheden.
  • De plaatsing kan niet doorgaan bij felle wind, regen, sneeuw, temperaturen onder de 10°C of temperaturen boven de 25°C. Indien de plaatser beslist dat de belettering door weersomstandigheden niet kan doorgaan, zal er een nieuwe plaatsingsdatum afgesproken worden. Er kan in geen geval een schadevergoeding gevraagd worden. XXLSign kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door stormweer of hevige wind aan door ons geplaatste goederen.

 

 • Annulatie van de belettering / werken.
  • Indien je de afgesproken plaatsingsdatum minder dan 5 werkdagen op voorhand annuleert of verzet, zal het volledige bedrag (incl. de niet gepresteerde uren van plaatsing) gefactureerd worden.
  • Als de plaatsing niet kan doorgaan omwille van één van de redenen hierboven opgesomd, zal het volledige facturatiebedrag toch aangerekend worden, plus mogelijks een extra verplaatsingskost, extra beletteringsuren, wachttijd, aankoop van extra materialen, ….
  • Om problemen bij plaatsing te vermijden, raden we aan om de situatie op voorhand door onze zorgen (mits meerprijs) ter plaatste te laten bekijken.